Portfolio mobiliteit


In deze portfolio stel ik je enkele artikels voor die ik heb geschreven met betrekking tot openbaar vervoer, autobussen, autocars, mobiliteit en de overschakeling naar zero-emissie-busvervoer.

Van Hool A330 fuel cell

Vloeibare waterstof gaat zorgen voor een doorbraak van waterstof als energiedrager in het openbaar vervoer. Busbouwers reageren ondertussen positief op het Europese initiatief om waterstof te ondersteunen. Brandstofcel-waterstofbussen hebben hun plaats naast biogasbussen en batterij-elektrische bussen.

De Lijn Vandekerckhove versterkingsritten corona

Klanten zijn best opgetogen over de touringcars die door De Lijn worden ingezet voor de corona-versterkingsritten om overvolle lijnbussen te vermijden. Touringcarondernemers die vaak voor de eerste maal voor De Lijn rijden, zijn tevreden over de positieve samenwerking.

Flexbus Klein-Brabant

De flexbus, het nieuwe belbus-concept dat een jaar geleden werd geïntroduceerd in Klein-Brabant, scoort tienmaal beter dan verwacht. De bussen kunnen vlotter worden gereserveerd en spelen beter in op lokale vervoersbehoeften. In Personenvervoer lees je meer over dit succesverhaal.

Van Hool Exqui.City Ringtrambus

Voor Personenvervoer evalueerde ik samen met collega Herman Welter de inzetbaarheid van Van Hools Exqui.City-trambus tussen Brussels en Airport en UZ Jette. De trambus kan – in tegenstelling tot in Trondheim – bij gebrek aan visie en infrastructuur niet excelleren op het hindernissenparcours.

En verder

Scania levert vier milieuvriendelijke CNG-bussen aan stad Gent

Multiobus rijdt als eerste met elektrische bussen in lijndienst

Alternatief aangedreven bussen beter herkenbaar maken

Chinese constructeurs scoren met ‘Europese’ bussen en touringcars

Havenbedrijf Antwerpen wil mobiliteitsknoop ontwarren

Elektrische busdienst is totaalconcept