Voorkomen van brand in een battery-pack

Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp

Verschenen in Personenvervoer, nr. 2 april 2022

Zie ook: Lithium-ion batterijbrand kan moeilijk efficiënt worden bestreden

 1. Zorg voor compartimentering in de batterij zelf en van het batterijpakket in de bus.
 2. Zorg voor voldoende afstand tussen het batterijpakket en andere brandgevoelige
  onderdelen van de bus.
 3. Installeer ‘Battery Management Systeem’ dat voltage, spanning en temperatuur continu monitort en het batterijpakket zonodig kan isoleren.
 4. Beveilig het batterijpakket tegen mechanische of fysieke impact van buitenaf.
 5. Zorg ervoor dat het batterijpakket automatisch wordt uitgeschakeld bij een incident om elektrocutie te vermijden; let er wel op de bus nog moet kunnen verplaatsen.
 6. Bescherm zekeringen en materialen tegen kortsluiting.
 7. Voorzie een Thermal Management System (TMS) om de temperatuur in het batterijpakket op te volgen, in de bus en in het busdepot.
 8. Zorg voor een installatie die de chauffeur en passagiers direct waarschuwt bij een
  ‘thermal runaway’.
 9. Voorzie een brandwerende scheiding tussen batterijpakket en passagierscompartiment om de veiligheid van de reizigers te kunnen waarborgen.
 10. Bescherm het passagierscompartiment tegen toxische gassen die vrijkomen bij ontbranding van li-ion-batterijen.
 11. Installeer brandwerende scheiding tussen de batterijmodules in het batterijpakket om overslaan van de brand te voorkomen.
 12. Voorzie een noodknop die het voertuig spanningsloos maakt en die hulpdiensten toelaat om aan het voertuig te kunnen werken zonder gevaar op elektrocutie.
 13. Het batterijpakket moet vlot bereikbaar zijn voor blusmiddelen van de brandweer.
 14. Voorzie de bus van een of meerdere trekogen om deze te kunnen wegslepen naar een veilige locatie; de bus moet beschikken over een zogenaamde vrijloop opdat zij zonder weerstand kan worden weggetrokken.

Bron: IFV.nl