Privacy


Privacy is belangrijk. Daarom ben ik ook transparant over de gegevens die worden verzameld en de manier waarop die worden verwerkt.

COOKIES. Overeenkomstig de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming – ook bekend als GDPR – die sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU werd WordPress Cookie Notice geïnstalleerd om je te informeren over het gebruik van cookies op deze website.

GOOGLE ANALYTICS. Wanneer je op deze website komt, worden bepaalde gegevens opgeslagen voor de statistieken die worden opgemaakt door Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”) en waarvan de gegevens worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De statistieken zijn volledig anoniem. Google Analytics beveiligt uw data en respecteert uw privacy. Meer informatie hierover kan u vinden in de privacy policy van Google Analytics.

HOSTING. Deze website wordt gehost bij Combell nv, met maatschappelijke zetel te Skaldenstraat 121, 9042 Gent, dat klantengegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheert. De privacy policy van Combell is dan ook van toepassing op deze website.

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“Algemene Verordening Gegegevensbescherming”), de wet van 8 december 1992 (“Privacywet”), de wet van 13 juni 2005 (“Wet Elektronische Communicatie”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens.