Alain De Laet (Brouwerij L. Huyghe) ambieert groenste brouwerij te zijn

Verschenen in Food Industry, nr. 1 februari 2020

Alain De Laet startte in 2012 met de ‘groene golf’ in Delirium-brouwerij L. Huyghe. Sindsdien ambieert hij om de groenste brouwerij van het land te zijn en spoort hij zijn medewerkers voortdurend aan om waar mogelijk te besparen, efficiënter en duurzamer te werken. “Duurzaam ondernemen, loont omdat je de familiebrouwerij dan klaarstoomt voor de volgende generatie. Ik wil mijn zoon Alexandere een betere brouwerij geven dan deze die ik heb ontvangen”.

Een felblauwe gevel met roze olifanten aan de ene straat en een immense glazen wand met zicht op de brouwzaal aan de andere straat typeren het centrum van het Oost-Vlaamse Melle. De brouwerij waarin tien jaar geleden nog iets minder dan 90.000 hl. werd gebrouwen, is uitgegroeid tot de zevende grootste brouwerij van het land met een jaarproductie van 257.000 hl. en succesvolle bieren zoals Delirium, Averbode, Mongozo-glutenvrij en Floris-fruitbieren.

Duurzaam brouwen loont Delirium Brouwerij Huyghe
Alain De Laet: “Als je vertrekt vanuit het oogpunt van duurzaam ondernemen op het vlak van energie, waterverbruik of mobiliteit, dan is dat goed voor je portefeuille”.

Groene golf startte in 2012

“De ingebruikname van de nieuwe brouwzaal in 2012 was het startsein van de groene golf in onze brouwerij”, opent Alain De Laet, ceo van brouwerij L. Huyghe. “Sindsdien hebben wij zo’n 35 miljoen euro geïnvesteerd in uitbreiding en duurzame infrastructuur. Wanneer je de rekenmachine erbij neemt, zie je dat veel investeringen zich relatief snel terug betalen. Als je vertrekt vanuit het oogpunt van duurzaam ondernemen op het vlak van energie, waterverbruik of mobiliteit, dan is dat goed voor je portefeuille”.
“Om in de brouwzaal 100 hl. warm water af te koelen, heb je 110 hl. water nodig. Wel, dat water recupereren wij voor onder andere koeling van luchtcompressoren, vloerverwarming in de warme kamers en voor diverse processen waarbij je anders zou starten met water dat je moet opwarmen tot 60°C of 85°C”.
“In 2019 zijn wij, om redenen van duurzaamheid, voor het eerst zogenaamd ‘high gravity’-bier gaan brouwen. Je maakt 150 hl. bier op basis van een veel zwaarder beslag. Tijdens het brouwproces moet je hierdoor veel minder wort opwarmen en afkoelen. Op het einde verdun je het zware bier door toevoeging van steriel water. De eerste resultaten van ‘high gravity brewing’ zijn uitermate positief. Wij moeten dat nu verder optimaliseren maar het levert ons alvast een aanzienlijke tijdwinst en bijhorende energiebesparing op”.

Meten is weten

“Meten is weten, en daarom is een constante monitoring zo belangrijk. Door automatisering van het reinigingsproces en plaatsing van grotere biertanks winnen wij jaarlijks 9.000 hl bier die anders verloren ging. Door overschakeling van een kiezelguhrfilter naar een centrifuge voor de wortfiltratie besparen wij een paar duizend kubieke meter water. Een meer performante moutmolen zorgt voor een 4% beter rendement van het mout. Zo zoeken wij constant naar mogelijkheden om duurzamer te brouwen”, vervolgt Alain De Laet, die enkele jaren geleden het duurzaamheidscharter van VOKA Oost-Vlaanderen ondertekende. “Daarvoor moet je jaarlijks tien verbeterpunten uitvoeren die kaderen in de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Wij werden al twee jaar op rij bekroond voor ons engagement, en wellicht hebben wij op drie jaar alle vooropgestelde duurzaamheidsdoelstellingen van de VN gerealiseerd in onze brouwerij. Ik ga nooit zeggen dat ik de groenste brouwerij ben. Ik ambieer dat wel en wil het ook zijn, maar wil vooral mijn collegae ervan overtuigen om dezelfde ambitie op te brengen”.

Alain De Laet Delirium Duurzaam brouwen loont
Alain De Laet van Brouwerij Huyghe realiseerde samen met zijn medewerkers de vooropgestelde VN-duurzaamheidsdoelstellingen en ontving daarvoor een certificaat van VOKA Oost-Vlaanderen.

Tien jaar duurzaam denken

“Je moet als brouwerij in een positief daglicht staan en dat communiceren naar de buitenwereld, naar je buren. Jaarlijks organiseren wij een evenement voor de buren om onze plannen en de milieu-impact daarvan toe te lichten, maar ook om naar hen te luisteren en met hen te praten. Zo hebben wij bijvoorbeeld bijkomende geluidsmuren geplaatst en brengen wij nu de geurhinder beter in kaart. Door tien jaar duurzaam te denken, de buren au sérieux te nemen en goodwill te creëren, kunnen wij als brouwerij actief blijven in het dorpscentrum van Melle”, verduidelijkt Alain De Laet.
Waarom Alain De Laet zo sterk inzet op duurzaam ondernemen? “Omdat ik voor 100% eigenaar ben, wil ik de brouwerij klaarstomen voor de toekomst, voor mijn zoon Alexandre als vijfde generatie in de familiebrouwerij. Wanneer er investeringen moeten gebeuren die ons toelaten om efficiënter en duurzamer te brouwen en te werken, kijk ik in de spiegel en vraag ik of aandeelhouder Alain daarmee akkoord is. Ik heb in mijn rugzak de ervaring van drie generaties. Die wil ik benutten om de brouwerij door te geven in een betere staat dan ik ze heb ontvangen, met zo weinig mogelijk impact op het milieu en de omgeving. Omdat ik de enige aandeelhouder ben, is het eenvoudiger om dat te realiseren. Ik hoef mijn plannen niet te bespreken met een raad van bestuur en ik moet ook niet kijken naar de opbrengsten voor aandeelhouders”.

Driemaal meer bier met minder water en energie

Samen met een verdrievoudiging van de productie in tien jaar realiseerde brouwerij L. Huyghe aanzienlijke besparingen inzake onder meer water- en elektriciteitsverbruik evenals van de CO2-uitstoot.
Tussen 2008 en 2019 verminderde het waterverbruik van 8,5 naar 3,25 liter per liter bier, daalde het elektriciteitsverbruik van 27.3 kWh/hl bier naar 12.9 kWh/hl, werd het totale energieverbruik verminderd van 315 MJ/hl bier naar 67 MJ/hl bier en werd de CO2-uitstoot gereduceerd van 43.1 kg CO2/hl tot 3.9 kg CO2/hl bier.
Ongeveer 500.000 kWh elektriciteit wordt opgewekt via zonnepanelen, de rest wordt aangekocht als Belgische windenergie (Seanergie).
Van alle water in de waterzuivering wordt ongeveer 65% omgezet in drinkbaar water voor het reinigen en spoelen.
Door plaatsing van een anaërobie voor het afvalwater wordt de vuilvracht tot 80% afgebroken alvorens zij in de biologie terecht waardoor er tot 70% minder slib moeten worden afgevoerd.
In de waterzuivering wordt tot 70% minder chemicaliën gebruikt.
De hoeveelheid restafval daalde tussen 2008 en 2019 van 147.630 kg naar 82.000 kg.
Door medewerkers van het maatwerkbedrijf De Merel exportverpakkingen in de brouwerij te laten klaar maken, worden jaarlijks 750 vrachtwagens van de baan gehaald.

Delirium Brouwerij Huyghe Duurzaam brouwen loont
Alain De Laet: “Ik ga nooit zeggen dat ik de groenste brouwerij ben. Ik ambieer dat wel en wil het ook zijn, maar wil vooral mijn collegae ervan overtuigen om dezelfde ambitie op te brengen”.

Lees meer: Vijf liter water voor één liter bier, Trappist is het enige water dat de brouwerij verlaat