“Het is belangrijk om alle medewerkers voorafgaand duidelijk te informeren over de mogelijke omvang van een batterijbrand in een bus. Wanneer er brand ontstaat, moet je snel en adequaat reageren. En snel, betekent wel binnen de 10 seconden”, zegt Kurt Vollmacher, expert alternatieve technologie en beroepshalve ook brandweerman.

Kurt Vollmacher was projectleider voor de ISO 17840-standaard die het uitgangspunt vormde voor het aanbrengen van pictogrammen op bussen met alternatieve aandrijvingen. Voor brandweerlui betekenen die pictogrammen waardevolle informatie omdat zij aangeven welke alternatieve aandrijvingsvorm wordt gebruikt, waar leidingen of batterijen zich bevinden en waar het risico op kortsluiting of elektrocutie het grootste is.
“Naast de bekende lithium-ion-batterijen (Li-Ion), die met veel water moeten worden geblust, zijn er LPM- en LPF-batterijen waarvoor absoluut geen water mag worden gebruikt. De veiligheidspictogrammen maken dat alleszins duidelijk”, beklemtoont Kurt Vollmacher. “Verder is het belangrijk dat er in elke bus, bij voorkeur aan de voordeur, een vlot bereikbare en herkenbare ‘rescue sheet’ aanwezig is waarop brandweerlui alle nuttige informatie terugvinden. Daar houdt het evenwel niet mee op”.
“Wie batterij – of waterstof-brandstofcelbussen in gebruik neemt, informeert chauffeurs, technici, kantoor- en kaderpersoneel over de impact van een mogelijke brand. Omdat een batterijbrand binnen de 10 seconden overslaat, heb je alle belang bij om het voertuig snel te blussen en het zo mogelijk te isoleren om het overslaan van de vuurhaard te vermijden naar gebouwen of nabij geparkeerde voertuigen. Iedereen in het busbedrijf moet worden getraind op een batterijbrand”.

Chauffeur moet evacuatie leiden

Die veiligheidstraining is, voor Kurt Vollmacher, essentieel voor chauffeurs omdat een batterijbrand ook onderweg kan uitbreken. “Wanneer men de brandweer alarmeert, is het nuttig om meteen het type aandrijving te vermelden evenals het batterijtype: lithium-ion, LMP- of LPF-batterij”.
“Chauffeurs moeten hun bus zo snel als mogelijk op een veilige, bij voorkeur open, plaats parkeren. Passagiers moeten de bus ongehinderd kunnen verlaten en zich veilig kunnen opstellen op voldoende afstand van het voertuig. Ideaal parkeer je de bus op een plaats waar de batterijbrand niet kan overslaan naar winkelluifels, naast liggende gebouwen of andere voertuigen”.
“Ten slotte moeten chauffeurs bij een incident de leiding van de evacuatie op zich nemen. Ervaring heeft geleerd dat er bij brand in het algemeen altijd iemand met luide en duidelijke stem instructies moet geven aan andere personen waarheen zij zich moeten begeven en wat zij wel of niet mogen doen. Alleen op die manier kan je iedereen snel en efficiënt evacueren”.

10 tips voor chauffeurs

  1. Rij zo snel als mogelijk uit een tunnel of overdekt busstation.
  2. Parkeer de bus op een open ruimte.
  3. Open alle deuren.
  4. Schakel alle elektrische circuits uit via de hoofdschakelaar.
  5. Zie waar de rook tevoorschijn komt.
  6. Panikeer niet zelf.
  7. Organiseer en leid de evacuatie van de bus.
  8. Geef duidelijke instructies aan de passagiers.
  9. Beveel passagiers om de bus zo snel als mogelijk te verlaten.
  10. Verifieer of iedereen de bus heeft verlaten.