Investeren in veiligheid zorgt voor tevreden passagiers en chauffeurs

Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp

Verschenen in Car&Bus e-zine, september 2019

Busondernemers die investeren in veiligheidsvoorzieningen, rijhulpsystemen en een verhoogde algemene veiligheid van autocarreizen kunnen rekenen op meer tevreden passagiers en chauffeurs. Overigens draagt de chauffeur in hoge mate bij tot een positieve reiservaring.

Investeren in veiligheid zorgt voor tevreden passagiers en chauffeurs.
Uit onderzoek in opdracht van Volvo Buses blijkt dat de chauffeur in hoge mate bijdraagt tot het veiligheidsgevoelen van de klanten.

TNS ondervroeg in december 2017 en januari 2018 in opdracht van Volvo Buses 1000 autocarchauffeurs en 6000 autocarreizigers uit Duitsland, Frankijk, Italië, Spanje, Groot-Brittannië en Zweden naar hun verwachtingen met betrekking tot de ultieme autocarbeleving. Afgezien van relatief kleine verschillen per land geeft het Volvo Buses Insights Report ‘The Coach Experience een vrij goed algemeen beeld. Voor autocarondernemers die autocarreizen organiseren en voor zij die chauffeurs zoeken, bevat de studie soms opmerkelijke resultaten. Veiligheid staat veruit bovenaan. 67% van de chauffeurs wil vooraf weten met welke autocar zij rijden en welke veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn. 47% van de reizigers wil nog voor het reserveren van hun ticket, dagtrip of rondreis worden geïnformeerd over de veiligheidsvoorzieningen in de autocar. Daarnaast ijvert 36% voor een verhoogde veiligheid en dat ten aanzien van overvallen, geweld tegenover (mede-)passagiers en diefstal van bagage. Veiligheid wordt algemeen beschouwd als een troefkaart die verder uitgespeeld kan worden; één op vier passagiers wil daar zelfs voor betalen.

Na beenruimte en zitcomfort tekent chauffeur voor reiservaring

Tevreden reizigers zijn essentieel omdat de kans groot is dat zij weerkeren voor een volgende reis. Klanten willen tijdens de rit overwegend slapen (63%), wat lezen (57%), een film kijken (46%) en zo weinig mogelijk gestoord worden door hun medereizigers. Amper één op drie wil socializen tijdens de rit; uitzondering daarop zijn de Duitsers met 55%. Dat reizigers weinig contact willen met medereizigers blijkt uit de vraag naar hun favoriete zitplaats. Liefst een éénzit net voorbij de instapdeur voor- of achteraan.
Wanneer men de reiservaring wil verbeteren, wijst 61% op beenruimte en 60% op het zitcomfort. Op de derde plaats staat de chauffeur met 38%; wanneer men niet kijkt naar de Britten behaalt de chauffeur zelfs 44%. Een ervaren chauffeur is daarmee veel belangrijker dan de klimaatregeling (36%), het uitzicht onderweg (28%) en het entertainment (24%). Daarvoor volstaan functionele wifi en een individuele usb-poort om eigen toestellen op te laden.
De beschikbaarheid van koude en warme dranken wordt gewaardeerd door respectievelijk 56% en 45%. Voor 40% mogen er tegen betaling sandwiches en snacks aangeboden worden. Voor 14% is een warme maaltijd een meerwaarde en 7% vindt een driegangen-maaltijd een troef.

Jongeren willen apart betalen voor extra faciliteiten

Millennials (18-29-jarigen) onderscheiden zich van de conventionele, overwegend oudere, autocarreizigers. Door hun voorkeuren en hun reisgedrag bepalen zij mee de autocar en de autocarreis van de toekomst, stelt het rapport. Jongeren willen de autocarreis vooral beleven in hun eigen wereld: oortjes inpluggen, filmpje kijken en de wereld aan zich voorbij laten gaan tijdens hun verplaatsing. Minder dan één op tien wil de CO2-uitstoot van zijn of haar verplaatsing compenseren.
Terwijl 60-plussers een all-in-prijs voor hun reis willen, opteert 80% van de millennials (18-29-jarigen) voor een basisprijs met optionele extra’s. 63% van de jongeren wil een functionele wifi die hen toelaat om video’s en muziek te streamen; één op drie wil daarvoor bijbetalen. Eén op vijf wil meer fysieke privacy en een toeslag betalen voor een éénzit.
Voor een reistasje met een dekentje, nekkussentje, oordopjes en slaapmasker wil 17% in de geldbeugel tasten, terwijl 15% ook wil betalen voor een verhoogde veiligheid. Jongeren (53%) zijn overigens veel meer dan 60-plussers (36%) bezorgd om het veilig kunnen stallen en opbergen van hun bagage en zij willen daarvoor bijbetalen.

Band tussen chauffeur en autocar is veel sterker dan men denkt

Uit het reizigersonderzoek bleek al dat de chauffeur een belangrijke rol speelt in de beleving van een autocarreis. Vakbekwame chauffeurs die veilig en milieubewust rijden, boezemen reizigers vertrouwen in. 44% van de chauffeurs gaat in zijn job dan ook voor tevreden reizigers. Met 29% staan chauffeurs die gaan voor het rijgenot op de tweede plaats.
22% van de chauffeurs laat zich bij de keuze van een werkgever leiden door de autocar waarmee men de baan op mag. Die band tussen chauffeur en voertuig is veel sterker dan men op het eerste gezicht verwacht en dat wellicht omdat de autocar voor velen is als een tweede ‘thuis’. Op de tweede plaats komen flexibele werktijden (18%) gevolgd door de regio waar men mag rijden (14%). Iets meer dan één op tien evalueert bij zijn keuze ook de mogelijkheden voor opleiding en vervolmaking. Daarin speelt kennismaking met nieuwe veiligheidsvoorzieningen en rijhulpsystemen een grote rol. Een chauffeur die mag rijden met wat hij het juiste voertuig vindt en die ook tevreden klanten mag vervoeren, blijft doorgaans ook bij dezelfde werkgever, stelt het rapport.

Eén op twee chauffeurs wil meer leren over veiligheid

Een veilige autocar is voor chauffeurs een topprioriteit met een beoordeling van 5,5 op een schaal van 7. Besturing en wendbaarheid staan met 5,2 op de tweede plaats, gevolgd door zichtbaarheid met 4,8; twee aspecten die onrechtstreeks eveneens te maken hebben met veiligheid.
Door de opmars van nieuwe, geavanceerde rijhulpsystemen is er meer nood aan vervolmakingscursussen opdat chauffeurs deze toepassingen correct leren gebruiken. Eén op twee (52%) chauffeurs wil meer leren over rijhulpsystemen. Vier op tien willen ruimer geïnformeerd worden over veilig rijden en veiligheid in het algemeen. Chauffeurs (38%) willen ook meer vernemen over de werking van keukenapparatuur, toilet en entertainment-faciliteiten (38%) want dat leidt tot meer tevreden klanten tijdens en na de rit.
Opvallend is dat chauffeurs ouder dan 60 jaar meer dan andere leeftijdsgroepen bereid zijn om zich verder te bekwamen in de verschillende aspecten van hun job.

Door te investeren in veiligheid zorgt een busbedrijf voor tevreden passagiers en chauffeurs.
Reizigers beschouwen veiligheid als een troefkaart die verder kan worden uitgespeeld door de autocarsector. Eén op de vier reizigers wil zelfs bijbetalen voor veiligheidsvoorzieningen in de autocar.