Verschenen in Car&Bus e-zine, november 2018

Multiobus uit Tienen laat als eerste privé-busondernemer in België twee elektrische bussen rijden op lijndiensten van De Lijn. Olivier Van Mullem toont daarmee aan dat een zelfstandig busbedrijf een pioniersrol kan vervullen in de omschakeling naar zero emissie busvervoer.

Olivier Van Mullem, zaakvoerder van Multiobus uit Tienen, startte twee jaar geleden een pilootproject waarbij een elektrisch aangedreven shuttlebus voor 20 personen heen en weer pendelde tijdens de kerstmarkt. “Omdat wij die beperkte test met elektrisch rijden positief ervoeren en ik ondertussen ook enkele buitenlandse projecten had bekeken, was ik er hoe langer hoe meer van overtuigd dat wij de stap naar een groter proefproject moesten zetten. In 2017-2018 zijn wij elektrisch gaan rijden met een standaardbus die wij hebben ingezet voor school- en bedrijfsvervoer in en om Tienen en Hoegaarden. De bus reed hoofdzakelijk tijdens de schoolperiode en legde op jaarbasis slechts zo’n 20.000 km af, wat veel te weinig is om de investering te kunnen rendabiliseren binnen een aanvaardbare tijdsduur”.

Voldoende kilometers kunnen rijden

“Het project toonde aan dat wij, als privé-busbedrijf, perfect een elektrische bus kunnen inzetten op voorwaarde dat wij er voldoende kilometers kunnen mee rijden”, vervolgt Olivier Van Mullem. “Wij hebben vervolgens overlegd met De Lijn en gekeken of elektrische bussen kunnen rijden in lijndienst. Omdat het lastenboek van De Lijn geen alternatieve aandrijvingsvormen vermeldt, moesten diverse zaken worden uitgeklaard. Zodra bleek dat De Lijn niet benadeeld zou worden, dat wij de meerkost voor de aankoop voor onze rekening namen en dat de dienstregeling op een normale wijze kan worden uitgevoerd, werd de exploitatie met twee elektrische bussen goedgekeurd. Bovendien is het operationeel risico met twee elektrische bussen op een vloot van een honderdtal bussen vrij klein”.
“Door nu als eerste privé-busbedrijf in Vlaanderen twee elektrische bussen in te zetten tonen wij aan dat wij mee zijn met nieuwe technologie en dat wij initiatieven voor een milieuvriendelijk busvervoer promoten. Door onze pioniersrol positioneren wij ons niet alleen sterker in de markt maar bouwen wij verder aan onze toekomst als private busondernemer”, stelt Olivier Van Mullem.

Olivier Van Mullem Multiobus
Olivier Van Mullem: “Door onze pioniersrol positioneren wij ons niet alleen sterker in de markt maar bouwen wij verder aan onze toekomst als private busondernemer”.

Batterijcapaciteit tot 300 km.

Multiobus bestelde daarop bij de Nederlandse busbouwer Ebusco (www.ebusco.eu) twee elektrische bussen van het type Ebusco 2.1 die met een batterijcapaciteit van 311 kWh zo’n 300 km kunnen rijden. Multiobus koos bewust voor elektrische bussen met grote batterijen in plaats van elektrische bussen die tussentijds worden geladen door middel van een pantograaf. “Omdat onze bussen niet heen en weer rijden op een vaste lijndienst maar doorheen de dag worden ingezet op verschillende buslijnen en schooldiensten was het niet mogelijk om een centraal gelegen laadpunt te voorzien om bij te laden”, verduidelijkt Olivier Van Mullem. “Bovendien konden wij gebruik maken van de elektrische stroom die wordt opgewekt door de 500 zonnepanelen op het dak van onze stelplaats. Op dit ogenblik hebben wij voldoende elektriciteit om twee elektrische bussen volledig op groene stroom te laten rijden. Wanneer wij verder investeren in zonnepanelen op onze bedrijfsgebouwen kunnen wij een zevental bussen op groene stroom laten rijden. Om meer elektrische bussen te laden, zijn wij aangewezen op het elektriciteitsnet.”

Remmen om beter te accelereren

De Ebusco 2.1 elektrische bus accelereert veel sneller en rijdt veel zachter dan een dieselbus wat het rijcomfort van chauffeur en reizigers aanzienlijk verhoogt. Bovendien rijdt de bus haast geruisloos. De energie die wordt opgewekt tijdens het remmen, wordt opgeslagen en benut om opnieuw te accelereren. Een elektrische bus is bijgevolg uitstekend geschikt voor stad- en streekvervoer met veelvuldig stoppen en vertrekken aan haltes en in eventuele files. Omdat de batterijcapaciteit online wordt opgevolgd in het coördinatiecentrum van Multiobus kan men tijdig anticiperen op nakende probleemsituaties en zonodig een reservebus uitsturen.
De grote batterijen, die op het dak van de Ebusco 2.1 zijn geplaatst, nemen aardig wat gewicht voor hun rekening, wat meestal ten nadele is van het aantal reizigers dat mag worden vervoerd. Omdat het koetswerk van de Ebusco 2.1 is vervaardigd uit aluminium is de bus lichter dan een klassieke bus en kunnen er nog steeds 90 reizigers mee.
In samenwerking met busconstructeur Ebusco werden technici en chauffeurs opgeleid om respectievelijk te leren werken en te leren rijden met een elektrisch aangedreven bus.

Multiobus Ebusco 2.1 Elektrische bus
Een elektrische bus is uitstekend geschikt voor stad- en streekvervoer met veelvuldig stoppen en vertrekken omdat men de energie die vrijkomt tijdens het remmen benut om de batterijen te laden.

Waar rijdt de elektrische bus?

  • 380 Leuven – Tienen
  • 360 Tienen – Geldenaken
  • 313 Tienen – St Truiden
  • 485 Sneldienst Leuven – Tienen
  • 420 Sneldienst Tienen – Diest
  • 22 Tienen – Diest
  • 23 Tienen – St Truiden
  • 24 Tienen – Kortenaken
  • 25 Tienen – Zoutleeuw
Multiobus Ebusco 2.1. Elektrische bus
Voor chauffeur en reizigers biedt een elektrische lijnbus veel meer rijcomfort.
Multiobus Ebusco 2.1. Elektrische bus
Het motorcompartiment van een elektrische bus ziet er totaal anders uit.