Verschenen in Car&Bus, september 2021

Pro-actief inspelend op de evolutie naar elektrisch aangedreven bussen in het openbaar vervoer bouwde Ganda Cars uit Wondelgem een gloednieuwe stelplaats in de Gentse kanaalzone. Ruimte en faciliteiten zijn voorzien om op termijn een volledig elektrische vloot te huisvesten.

Ganda Cars werd in 1932 opgericht door de grootvader van huidig zaakvoerder Philippe Braet. Samen met echtgenote Margarida da Silva Pinto en dochter Anouk stippelde hij de plannen uit voor een nieuwe stelplaats. Na bijna zestig jaar gevestigd te zijn aan de Evergemsesteenweg in Wondelgem was een nieuwe site noodzakelijk geworden. “Enerzijds kampten wij met plaatsgebrek om het twintigtal bussen behoorlijk te kunnen stallen. Anderzijds wees onderzoek uit dat het elektriciteitsnet aldaar onvoldoende stroom kon leveren om alle voertuigen te kunnen laden wanneer wij zouden overschakelen op elektrisch aangedreven bussen. Op de nieuwe site, in de Gentse kanaalzone, is er daarvoor wel voldoende stroom aanwezig en kan er ook een hoogspanningscabine worden geplaatst”, vertelt Margarida da Silva Pinto.

Ganda Cars Philippe Braet Margarida da Silva Pinto
Philippe Braet stippelde samen met echtgenote Margarida da Silva Pinto en dochter Anouk de plannen uit voor een nieuwe stelplaats voor elektrische bussen.


“Wij hebben de nieuwe stelplaats ontworpen in functie van elektrische aangedreven bussen. Daarvoor hebben wij onder andere in Nederland diverse busbedrijven bezocht omdat zij al enkele jaren ervaring hebben met elektrische bussen. Wij hebben veel met hen gepraat en ook geleerd uit hun fouten”.

Elektrische installatie vergt ruimte

“Je denkt te gemakkelijk dat het volstaat om stekkers te voorzien en bussen in te pluggen”, vervolgt Margarida da Silva Pinto. “De complete installatie met hoogspanningscabine, omvormers en batterijen vergt aardig wat extra vierkante meters. Wanneer je die niet incalculeert, heb je later problemen om met bussen te manoeuvreren en om die te parkeren. Aanvankelijk investeer je in overbodige vierkante meters maar op termijn heb je die oppervlakte wel nodig. Je moet onderhoudsatelier, wasstraat, garage en buitenterrein uittekenen alsof alle elektrische installaties er al staan en welke ruimte je daarvoor moet voorzien. Zo is het dak van de stelplaats er reeds op voorzien om eventueel zonnepanelen te plaatsen. Maar, we houden ook rekening met andere opties zoals windenergie, die wij misschien kunnen aankopen bij naburige bedrijven die reeds windturbines hebben staan”.

Ganda Cars stelplaats
In de nieuwe overdekte stelplaats is voldoende ruimte voorzien om laadconsoles tussen de bussen te plaatsen.
Ganda Cars stelplaats tankstation
Ganda Cars koos voor een tijdelijke, verplaatsbare bovengrondse tankinstallatie in afwachting van de komt van elektrische bussen.

De technologie rond alternatieve energievoorziening en de toepassing ervan evolueert zo snel dat Ganda Cars alle mogelijkheden open houdt. Omdat men op termijn sowieso elektrisch gaat rijden, werd in de nieuwe stelplaats gekozen voor een verplaatsbare bovengrondse tankinstallatie, wat ook toelaat om die zonder veel omhaal te verwijderen van zodra alle voertuigen elektrisch worden aangedreven. Over de hele lijn zijn zowel de overdekte stelplaats als de vrije buitenruimte erop voorzien om elektrische bussen in optimale omstandigheden te parkeren, te laden en te onderhouden. Het is nu alleen nog wachten tot die elektrische voertuigen er effectief zijn.

Ganda Cars stelplaats parking
Op de parking van de stelplaats is voldoende ruimte voorzien om elektrische transformatoren en batterijen te plaatsen opdat de bussen nog altijd ongehinderd kunnen manoeuvreren.

Tips

Evalueer de sterkte van het elektriciteitsnet.
Voorzie de nodige binnen- en buitenruimte voor laadinfrastructuur.
Teken je stelplaats uit alsof de elektrische bussen er al zijn.
Hou rekening met snel evoluerende technologie.
Bekijk verschillende mogelijkheden van alternatieve energievoorziening.